Stappenplan

Om uw zaak aan te melden kunt u onderstaand stappenplan volgen.

STAPPENPLAN

 1. Vul het machtigingsformulier in. Hiermee verzoekt u mij om als uw advocaat op te treden en geeft u mij toestemming hierover nadere informatie op te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, IND en bij overname uw dossier op te vragen bij uw huidige advocaat.
 2. Stuur mij in asielzaken per e-mail in PDF een kopie van het W-document indien aanwezig.
 3. Ik zal controleren of deze persoon al een advocaat heeft. Zo nee, dan regel ik dat ik gekoppeld word aan de procedure. Zo ja, dan is er sprake van een overname (zie hieronder).
 4. Nadat alles is geregeld zal ik het dossier opvragen.
 5. Na ontvangst van het dossier zal ik de vreemdeling uitnodigen.

STAPPENPLAN

 1. Vul het machtigingsformulier in. Hiermee verzoekt u mij om als uw advocaat op te treden en geeft u mij toestemming hierover nadere informatie op te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, IND en bij overname uw dossier op te vragen bij uw huidige advocaat.
 2. Stuur mij in asielzaken per e-mail in PDF een kopie van het W-document indien aanwezig.
 3. Geef aan met welke redenen de zaak moet worden overgenomen: bijvoorbeeld dat de vreemdeling niet tevreden is en waarom niet. Als er gebrek aan vertrouwen is, onderbouw dan ook hoe dat is ontstaan. Dit is belangrijk in verband met de kosten van de overname.
 4. Mail mij ook een kopie van een brief van de advocaat, zodat ik het adres kan controleren en het dossiernummer van de advocaat kan zien.
 5. Vervolgens zal ik contact opnemen met de advocaat om de zaak te bespreken en te zien of overname wenselijk is. Het kan in sommige gevallen in het belang van de vreemdeling zijn om bij de huidige advocaat te blijven.
 6. Indien geen bezwaren bestaan tegen overname, zal ik het dossier opvragen en bij de Raad voor Rechtsbijstand om mutering van de toevoegingen vragen op mijn naam.
 7. De Raad voor Rechtsbijstand kan voor de overname een eigen bijdrage opleggen per toevoeging van € 196,00. Indien bijvoorbeeld een beroep én een vovo worden overgenomen, dan is er dus sprake van 2 toevoegingen en kan dit bedrag dus oplopen tot € 392. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt zelf of er een goede reden voor overname is gegeven.
 8. Na ontvangst van het dossier en de toevoeging zal ik de vreemdeling uitnodigen.

STAPPENPLAN

 1. Stuur mij per e-mail in PDF een kopie van het besluit met daarbij uw wensen.
 2. Bij voorkeur ontvang ik graag ook een kopie van de brief van de advocaat waarom hij niet verder kan met de zaak.
 3. Ik zal de zaak beoordelen of nadere stukken bij u opvragen.
 4. Indien ik de zaak besluit te doen, dan geldt het stappenplan "aanbrengen nieuwe zaak".

Of vul direct het machtigingsformulier in.