Stappenplan

Om uw zaak aan te melden kunt u onderstaand stappenplan volgen.

STAPPENPLAN

  1. Vul het machtigingsformulier in. Hiermee verzoekt u mij om als uw advocaat op te treden en geeft u mij toestemming hierover nadere informatie op te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, IND en bij overname uw dossier op te vragen bij uw huidige advocaat.
  2. Stuur mij in asielzaken per e-mail in PDF een kopie van het W-document indien aanwezig.
  3. Ik zal controleren of deze persoon al een advocaat heeft. Zo nee, dan regel ik dat ik gekoppeld word aan de procedure. Zo ja, dan is er sprake van een overname (zie hieronder).
  4. Nadat alles is geregeld zal ik het dossier opvragen.
  5. Na ontvangst van het dossier zal ik de vreemdeling uitnodigen.

Of vul direct het machtigingsformulier in.