Machtigingsformulier

Machtiging

  Het invullen van dit formulier betekent dat u mij enkel verzoekt als uw advocaat op te treden en geeft u mij toestemming hierover nadere informatie op te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, IND en bij overname uw dossier op te vragen bij uw huidige advocaat. Ik word pas officieel uw advocaat en gemachtigde als ik u dit schriftelijk heb bevestigd.

   

  Partner

  Kinderen

  Overige gegevens

  Handtekening
  Hierbij verzoek ik u als mijn advocaat op te treden en geef ik u toestemming hierover nadere informatie op te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, IND en indien van toepassing mijn huidige advocaat. Ik begrijp dat u pas mijn advocaat en gemachtigde wordt nadat u dit schriftelijk heeft bevestigd.